Skip Navigation Links

Vindkraft

Vy med vindkraftverk

”Solen glimmar blank och trind, vattnet likt en spegel. Småningom uppkommer vind, i de fallna segel”


Broschyrer vindkraft
Länkar

Genom SMHI kan man på ett effektivt sätt mäta vindarna på höjder som är mera annpasade till mindre vindkraftver och som jobbar på höjer från 10 m och upp till dom höjder som passar den tornhöjd som verket har. Man kan då gå tillbaka c:a 5 år i tiden och på det sättet få tidsvariationer i vindens energiinehåll villket ger ett mycket bra resultatför sin tänkta investeing

Precis som i Bellmans visa värmer solen atmosfären och det uppstår temperaturskillnader i luften. Detta skapar tryckskillnader som sätter luftmassorna i rörelse och då uppkommer vind. Vinden har sedan länge använts till mekaniskt arbete o väderkvarnar och vattenpumpar. Ett modernt vindkraftverk fångar in ca en tredjedel av kraften i vindarna som träffar rotorn. Kraften förs via en växellåda till en generator som producerar elektricitet.


Vindtillgången är nästan oändlig, den kostar inget och skapar inga föroreningar.


Vindkraftverk för villa, jordbruk och småindustri

Eurosunpro säljer och marknadsför Windon AB:s småskaliga vindkraftverk från 2 till 20kw. Verken är anpassade för nätansluten drift, dvs. rakt in i ditt elnät. Vi lägger stor vikt vid att uppnå en hög driftsäkerhet och att underhållet ska hållas till ett minimum.

Windon har ett tekniskt försprång

Alla våra vindkraftverk är synkrona och levereras med 1, 2 eller 3-fas digitala omformare, en lösning som är tekniskt överlägsen de traditionella asynkrona verken. Asynkrona verk fasas in direkt på elnätet och kräver en regelmässig tillsyn av yrkesmän för att leverera en godkänd el till elnätet. Våra vindkraftverk synkroniseras automatiskt och levererar exakt samma ström som finns i elnätet.

Värt att notera är också att vår generator är borstlös och innehåller mycket få förslitningsdetaljer, vilket ger dig en bättre totalekonomi och ett mer bekymmersfritt ägande.

Estetiskt tilltalande och tyst vindkraft

Vi förstår att människor ska leva och trivas i närheten av våra vindkraftverk. Därför ägnas extra stor uppmärksamhet åt att din vindkraftinstallation ska se estetiskt tilltalande ut och smälta in naturligt i landskapsbilden. Att minimera ljud som verken producerar är också en viktig del i vårt arbete. Inget av våra verk låter mer än ett normalt samtal - oavsett var du står i förhållande till verket!

Ekonomiskt, men det kanske vi inte ens behöver nämna?

All el som ditt vindkraftverk producerar är skattefritt, dvs. du får använda den i ditt hushåll utan några ytterligare kostnader. Det gör att ditt vindkraftverk är betalt på mellan 5-11 år med dagens elpriser (som ökar hela tiden). Vi är övertygade om att ditt vindkraftverk från Eurosunpro och Windon kommer att bli en av ditt livs bästa investeringar!

Vår partner för vindkraft

Finansiera dina energibesparingar med och European Sun Products

Copyright © 2008 - 2009 Eurosunpro.com

Visitor 142703 from 2009-02-14